fbpx

בזק שירות לקוחות

מוקדי שירות בזק: 

 

שירות לקוחות בזק:
199 שיחת חינם מקו בזק או
1800-885-199 או 

 

שעות פעילות המוקד:

ימים א’-ה’: בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
 

מוקד תשלום בכרטיס אשראי

1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
 

מוקד תמיכה טכנית:

1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

שעות פעילות המוקד: 24/7
 
 

לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
זמני פעילות: בימים א’-ה’: 08:00-16:00 
 
 

פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
בפקס שמספרו- 1-800-222110 
 
 
לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
 
 

כל המבצעים של בזק – BEZEQ :

 
בזק שירות לקוחות
לפרטים והצטרפות
פירוט החבילה:

מוקדי שירות בזק: 

 

שירות לקוחות בזק:
199 שיחת חינם מקו בזק או
1800-885-199 או 

 

שעות פעילות המוקד:


ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
 

מוקד תשלום בכרטיס אשראי

1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
 

מוקד תמיכה טכנית:

1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

שעות פעילות המוקד: 24/7
 
 

לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
 
 

פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
בפקס שמספרו- 1-800-222110 
 
 
לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
 
 

כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

  [show_related_products] 
מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
בזק שירות לקוחות
לפרטים והצטרפות
פירוט החבילה:

מוקדי שירות בזק: 

 

שירות לקוחות בזק:
199 שיחת חינם מקו בזק או
1800-885-199 או 

 

שעות פעילות המוקד:


ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
 

מוקד תשלום בכרטיס אשראי

1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
 

מוקד תמיכה טכנית:

1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

שעות פעילות המוקד: 24/7
 
 

לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
 
 

פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
בפקס שמספרו- 1-800-222110 
 
 
לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
 
 

כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

  [show_related_products] 
מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
בזק שירות לקוחות
לפרטים והצטרפות
פירוט החבילה:

מוקדי שירות בזק: 

 

שירות לקוחות בזק:
199 שיחת חינם מקו בזק או
1800-885-199 או 

 

שעות פעילות המוקד:


ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
 

מוקד תשלום בכרטיס אשראי

1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
 

מוקד תמיכה טכנית:

1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

שעות פעילות המוקד: 24/7
 
 

לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
 
 

פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
בפקס שמספרו- 1-800-222110 
 
 
לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
 
 

כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

  [show_related_products] 
מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
בזק שירות לקוחות
לפרטים והצטרפות
פירוט החבילה:

מוקדי שירות בזק: 

 

שירות לקוחות בזק:
199 שיחת חינם מקו בזק או
1800-885-199 או 

 

שעות פעילות המוקד:


ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
 

מוקד תשלום בכרטיס אשראי

1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
 

מוקד תמיכה טכנית:

1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

שעות פעילות המוקד: 24/7
 
 

לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
 
 

פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
בפקס שמספרו- 1-800-222110 
 
 
לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
 
 

כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

  [show_related_products] 
מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
בזק שירות לקוחות
לפרטים והצטרפות
פירוט החבילה:

מוקדי שירות בזק: 

 

שירות לקוחות בזק:
199 שיחת חינם מקו בזק או
1800-885-199 או 

 

שעות פעילות המוקד:


ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
 

מוקד תשלום בכרטיס אשראי

1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
 

מוקד תמיכה טכנית:

1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

שעות פעילות המוקד: 24/7
 
 

לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
 
 

פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
בפקס שמספרו- 1-800-222110 
 
 
לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
 
 

כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

  [show_related_products] 
מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
בזק שירות לקוחות
לפרטים והצטרפות
פירוט החבילה:

מוקדי שירות בזק: 

 

שירות לקוחות בזק:
199 שיחת חינם מקו בזק או
1800-885-199 או 

 

שעות פעילות המוקד:


ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
 

מוקד תשלום בכרטיס אשראי

1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
 

מוקד תמיכה טכנית:

1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

שעות פעילות המוקד: 24/7
 
 

לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
 
 

פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
בפקס שמספרו- 1-800-222110 
 
 
לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
 
 

כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

  [show_related_products] 
מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
בזק – ספק ותשתית 100 מגה + הטבת הצטרפותאינטרנט - 100 מגה ראוטר – 7.9 ₪התקנה- 49 ₪
95 ₪
פירוט החבילה:

תשתית 100 מגה + ספק בזק
ראוטר נתב- 7.9 ₪ לחודש במודל רכישה .

ראוטר בי - 19.90 ₪ לחודש

אנטי וירוס- 9.90 ש"ח לחודש
חבילת FULL WiFi כוללת נתב Be ו Be Spot או נתב Be ו Be Mesh- החל מ- 29.90 ₪ לחודש.
מהירות הורדה- mbs 40-100. מהירות העלאה: mbs 0.01-5
ניתן לשדרג ל- 10 מגה העלאה בתוספת 5 ₪.
התקנה - 49 ₪

*הטבה: המחיר ל 3 חודשים ראשונים 47.5 ₪ לחודש לאחר מכן 95 ₪ לחודש.

מלאו פרטים ונציג בזק אינטרנט יתקשר בהקדם

  ניתן לשלוח פנייה בכל עת|שעות פעילות-א-ה: 9:00-18:00,שישי 09:00-12:00
  בזק – ספק ותשתית 200 מגהאינטרנט - 200 מגה ראוטר – 10 ₪התקנה- 99 ₪
  החל מ ₪110.9
  פירוט החבילה:

  תשתית 200 מגה + ספק 

  ראוטר נתב- 7.9 ₪ לחודש במודל רכישה .

  ראוטר בי - 19.90 ₪ לחודש

  אנטי וירוס - 9.90 ש"ח לחודש
  חבילת FULL WiFi כוללת נתב Be ו Be Spot או נתב Be ו Be Mesh- החל מ- 29.90 ₪ לחודש.
  מהירות הורדה - mbs 40-100. מהירות העלאה- mbs 0.01-5
  התקנה- 99 ₪

  מלאו פרטים ונציג בזק אינטרנט יתקשר בהקדם

   ניתן לשלוח פנייה בכל עת|שעות פעילות-א-ה: 9:00-18:00,שישי 09:00-12:00
   בזק – קו טלפון בסיסימחיר לפי דקההתקנה- 60.90 ₪
   ₪24.30
   פירוט החבילה:

   תעריף לדקה לנייח:

   שיא - 10 אג'

   שפל - 4 אג'

   תעריף לדקה לסלולארי - 13 אג'

   קו בזק - ₪19.90 לחודש 

   כמות דקות - 50 דק חינם לכל היעדים בארץ

   התקנה - 60.90 ₪

   מלאו פרטים ונציג בזק אינטרנט יתקשר בהקדם

    ניתן לשלוח פנייה בכל עת|שעות פעילות-א-ה: 9:00-18:00,שישי 09:00-12:00
    בזק שירות לקוחות
    לפרטים והצטרפות
    פירוט החבילה:

    מוקדי שירות בזק: 

     

    שירות לקוחות בזק:
    199 שיחת חינם מקו בזק או
    1800-885-199 או 

     

    שעות פעילות המוקד:


    ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
     

    מוקד תשלום בכרטיס אשראי

    1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
    ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
     

    מוקד תמיכה טכנית:

    1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

    שעות פעילות המוקד: 24/7
     
     

    לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

    1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
    זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
     
     

    פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

    באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
    בפקס שמספרו- 1-800-222110 
     
     
    לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
     
     

    כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

      [show_related_products] 
    מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
    בזק שירות לקוחות
    לפרטים והצטרפות
    פירוט החבילה:

    מוקדי שירות בזק: 

     

    שירות לקוחות בזק:
    199 שיחת חינם מקו בזק או
    1800-885-199 או 

     

    שעות פעילות המוקד:


    ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
     

    מוקד תשלום בכרטיס אשראי

    1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
    ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
     

    מוקד תמיכה טכנית:

    1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

    שעות פעילות המוקד: 24/7
     
     

    לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

    1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
    זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
     
     

    פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

    באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
    בפקס שמספרו- 1-800-222110 
     
     
    לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
     
     

    כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

      [show_related_products] 
    מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
    בזק שירות לקוחות
    לפרטים והצטרפות
    פירוט החבילה:

    מוקדי שירות בזק: 

     

    שירות לקוחות בזק:
    199 שיחת חינם מקו בזק או
    1800-885-199 או 

     

    שעות פעילות המוקד:


    ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
     

    מוקד תשלום בכרטיס אשראי

    1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
    ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
     

    מוקד תמיכה טכנית:

    1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

    שעות פעילות המוקד: 24/7
     
     

    לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

    1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
    זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
     
     

    פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

    באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
    בפקס שמספרו- 1-800-222110 
     
     
    לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
     
     

    כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

      [show_related_products] 
    מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
    בזק שירות לקוחות
    לפרטים והצטרפות
    פירוט החבילה:

    מוקדי שירות בזק: 

     

    שירות לקוחות בזק:
    199 שיחת חינם מקו בזק או
    1800-885-199 או 

     

    שעות פעילות המוקד:


    ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
     

    מוקד תשלום בכרטיס אשראי

    1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
    ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
     

    מוקד תמיכה טכנית:

    1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

    שעות פעילות המוקד: 24/7
     
     

    לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

    1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
    זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
     
     

    פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

    באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
    בפקס שמספרו- 1-800-222110 
     
     
    לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
     
     

    כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

      [show_related_products] 
    מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
    בזק שירות לקוחות
    לפרטים והצטרפות
    פירוט החבילה:

    מוקדי שירות בזק: 

     

    שירות לקוחות בזק:
    199 שיחת חינם מקו בזק או
    1800-885-199 או 

     

    שעות פעילות המוקד:


    ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
     

    מוקד תשלום בכרטיס אשראי

    1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
    ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
     

    מוקד תמיכה טכנית:

    1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

    שעות פעילות המוקד: 24/7
     
     

    לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

    1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
    זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
     
     

    פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

    באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
    בפקס שמספרו- 1-800-222110 
     
     
    לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
     
     

    כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

      [show_related_products] 
    מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
    בזק שירות לקוחות
    לפרטים והצטרפות
    פירוט החבילה:

    מוקדי שירות בזק: 

     

    שירות לקוחות בזק:
    199 שיחת חינם מקו בזק או
    1800-885-199 או 

     

    שעות פעילות המוקד:


    ימים א'-ה': בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי: 08:00-13:00
     

    מוקד תשלום בכרטיס אשראי

    1800-80-2199 בשיחת חינם או 2199* בעלות שיחה רגילה 
    ניתן לשלם חשבון טלפון באמצעות מענה קולי ממוחשב 24/7
     

    מוקד תמיכה טכנית:

    1800-335-166 בשיחת חינם או 166 בשיחת חינם מקו בזק

    שעות פעילות המוקד: 24/7
     
     

    לשירות ותמיכה ללקוחות עסקיים:

    1800-885-199 בשיחת חינם או 199 בשיחת חינם מקו בזק 
    זמני פעילות: בימים א'-ה': 08:00-16:00 
     
     

    פנייה לתלונות הציבור כתובת המייל:

    באמצעות הדואר, לכתובת רחוב המנור 7, אזור התעשייה החדש חולון
    בפקס שמספרו- 1-800-222110 
     
     
    לרשימת מרכזי מכירה ושירות של בזק בפריסה ארצית לחץ כאן
     
     

    כל המבצעים של בזק - BEZEQ :

      [show_related_products] 
    מלאו פרטים ונציג יתקשר בהקדם
     

    איזה שירות ברצונך להשוות?

    סלולר
    סלולר
    אינטרנט ביתי
    אינטרנט
    טלוויזיה
    טלוויזיה
    טריפל
    טריפל
    מאמרים נוספים:
    9 ספטמבר 2021
    מסננים למכשירי מים – למה זה כל כך חשוב ?
    בטח שאלתם את עצמכם כמה חשוב המסננים למכשירי המים ולמה...
    קרא עוד >
    17 ספטמבר 2021
    מיני בר מים מומלץ – טיפים חשובים לפני שאתם בוחרים
    לרכוש על בסיס שבועי שישיות של מים מינרליים? זו בהחלט...
    קרא עוד >
    30 ספטמבר 2020
    הדור החמישי כבר כאן: באיזו חברת סלולר G5 יהיה הכי משתלם?
    פלאפון, פרטנר והוט מובייל עולות על גל החדשנות והטכנולוגיה ומבשרות...
    קרא עוד >

     הצטרפות למגזין מבצעים והטבות מאתר משתלם לי

     מעוניינים להתעדכן לפני כולם? הרשמו עכשיו!

     ייעוץ חינם
     ייעוץ חינם